Taula de Treball "Comunicació Turística i Canvi Climàtic"

La Taula Tècnica sobre ‘Comunicació turística i canvi climàtic per a destinacions de sol i platja en el nou escenari’ organitzada pel Departament d’Innovació Turística del centre tecnològic Eurecat juntament amb l'operació Platja Innovadora del PECT TurisTIC en família del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, va tenir lloc el 21 de juliol de 2020 a l’hotel Estival ElDorado Resort (Cambrils) i va comptar amb la participació d'una vintena d’agents que operen en destinacions de sol i platja de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre sent dinamitzada i conduïda pel físic i periodista Tomàs Molina.

Els objectius de la taula de debat i reflexió van ser compartir i posar en comú les experiències desenvolupades en comunicació turística del canvi climàtic per tal d’aprofundir sobre aquest àmbit, així com ampliar el coneixement i aportar i orientar propostes i idees.

La sessió s'inicià amb una introducció per part del Tomàs Molina, on es tractà l’evolució de les condicions climàtiques i el canvi de paradigma que suposa el canvi climàtic postulant-se com un dels grans reptes que ha d'abordar el sector turístic. L’increment de la temperatura i del nivell del mar, així com la proliferació de fenòmens climàtics extrems com les inundacions o sequeres, són les principals conseqüències del canvi climàtic, i els científics preveuen que s’agreujaran si no s’adopten mesures per mitigar l’emissió de gasos.

IDENTIFICACIÓ D’OPORTUNITATS I REPTES COMPARTITS EN EL NOU ESCENARI PER PART DELS AGENTS TURÍSTICS PARTICIPANTS

Les destinacions litorals es mostren més vulnerables als efectes del canvi climàtic, atès que al llarg del temps la població i les activitats s’han concentrat molt properes al mar quan és justament el front marí un dels espais on amb més força es manifesten els impactes del canvi climàtic. Aquesta evidència juntament amb el canvi de paradigma requereix una evolució del concepte tradicional del model turístic de sol i platja, el qual es troba directament afectat pels efectes climàtics.

Tanmateix, Tomàs Molina també va llançar un missatge positiu i encoratjador destacant que aquests aspectes poden esdevenir oportunitats a aprofitar, fent front a nous reptes per mantenir la competitivitat de les destinacions com la desestacionalització, la diversificació amb la creació de nous productes o l’adaptació del calendari d’usos i activitats de les platges determinada per les característiques atmosfèriques.

L’ADEQUACIÓ DE LES PLATGES I LA CREACIÓ DE PRODUCTE

Amb els darrers fenòmens extrems experimentats s’ha observat que aquelles platges que han sabut conservar millor els seus valors naturals han resistit millor a les inclemències i temporals, és en el que van coincidir molts dels agents turístics participants a la sessió. La naturalització de les platges es considera com una estratègia de resposta al canvi climàtic. A més, atès que la platja i el sol són un actiu importantíssim a les destinacions litorals del territori, resulta crucial dur a terme plantejaments estratègics integrals del recurs per tal d’adequar l’activitat turística als nous calendaris o per desenvolupar nous productes turístics que aprofitin les noves condicions climàtiques. Una estratègia en la que coincideixen molts agents és en l’aprofitament de la platja durant els dotze mesos de l’any.

COM COMUNICAR LES NOVES CONDICIONS CLIMÀTIQUES

Més enllà de comunicar el clima actual degut a la rellevància que ocupen les condicions climatològiques en les experiències dels turistes, avui dia el repte es centra en poder comunicar el clima canviant resultat del canvi climàtic, ja que s’entén com un atribut clau per comercialitzar la destinació més enllà de la temporada turística.

ELS AGENTS OPINEN SOBRE EL PES DE LES CERTIFICACIONS

És comú, tant per part de les administracions com de les empreses, orientar esforços a auditories ambientals que, habitualment, es vinculen amb l’obtenció d’algun tipus de certificació o segell. De fet, cada vegada més establiments d’allotjaments compten amb aquest tipus de reconeixement, tal i com manifesten alguns actors presents a la taula. Els agents coincideixen en què cal un major esforç per explicar a l’usuari què són els segells de certificació ambiental i falta que la demanda valori aquest tipus de serveis. També s’opina que no és tan rellevant promocionar el segell sinó que resulta més eficaç donar a conèixer les accions en concret que es desenvolupen.

Què necessites?