Formació

Actualitza't! Consulta aquí les jornades de formació.

 

10 anys del LABIIT

El Laboratori d’Innovació i Intel·ligència Turística (LABIIT) del Departament de Consultoria Tecnològica d’Eurecat i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona compleix 10 anys.

Revisarem i actualitzarem totes les tendències i els temes tractats amb ponents de cada una de les jornades, i a identificar conjuntament els nous horitzons i perspectives de futur en innovació, sostenibilitat i governança del turisme.

Jornada 20 de juny D'ON VENIM I CAP ON ANEM? 10 ANYS DE TENDÈNCIES I INNOVACIÓ EN TURISME I NOUS HORITZONS
De 8:45 a 13:15 a l'Auditori de la Diputació de Tarragona

Programa i inscripcions aquí.
L’ús de la Intel·ligència Artificial (IA) en la indústria turística ha crescut exponencialment en els últims anys, demostrant ser una eina poderosa per millorar l’experiència dels turistes. Gràcies a la personalització de propostes i l’adaptació als interessos i preferències dels viatgers, la IA ha obert un nou món de possibilitats en aquest sector. Els xatbots i assistents virtuals, per exemple, s’han convertit en recursos clau per interactuar en temps real amb els visitants i oferir informació personalitzada. Explorar com la Intel·ligència Artificial pot contribuir encara més en el turisme és l’objectiu d’aquest taller pràctic.

Analitzarem diferents eines d'IA que són accessibles avui dia i que es poden utilitzar per crear productes i experiències turístiques innovadores. Sense entrar en detalls tècnics, aprofundirem en les seves funcionalitats i explorarem casos pràctics per comprendre millor el seu funcionament en entorns reals.

Taller de Turisme: LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN LA CREACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS. EINES I FUNCIONALITATS

- Sessió Costa Daurada: 6 de juny de 10:00 a 13:15 a la Facultat de Turisme i Geografia de la URV
- Sessió Terres de l'Ebre: 11 de juny de 10:00 a 13:15 al Campus Terres de l'Ebre de la URV

Programa i inscripcions aquí

 


La Direcció General de Turisme i l'Agència Catalana de Turisme en col·laboració amb Eurecat Academy organitzen conjuntament el nou programa #formacióturismecat 2024 per als professionals del sector turístic català.

Itineraris de formació:

- Innovació en producte i servei turístic
- Transformació digital
- Màrqueting digital i comercialització
- Sostenibilitat i accessibilitat

 

 

La intel·ligència artificial presenta un gran ventall de possibilitats pel sector turístic, tant a nivell de gestió interna com en la millora de l'experiència dels turistes. A la jornada organitzada pel Laboratori d'Innovació i Intel·ligència Turística del Departament de Consultoria Tecnològica d'Eurecat i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona volem apropar les diferents possibilitats que la IA presenta pel sector, així com conèixer iniciatives i experiències reals d'empreses i destinacions que han implementat diferents solucions d'intel·ligència artificial.

Jornada 21 de novembre: LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL: QUÈ ÉS I QUINES APLICACIONS TÉ AL SECTOR TURÍSTIC?

Més informació i inscripcions aquí #IAturismeLABIIT

 

 Les accions de promoció tenen un pes important dins les estratègies de màrqueting i comercialització de les destinacions i empreses turístiques. Disposar d'eines per avaluar l'eficiència de les diferents accions realitzades, així com el seu impacte, pot contribuir altament a la millora de la presa de decisions. Aprendre sobre tipologies de mètriques i sistemes de monitoratge dels resultats de les accions de promociío, especialment en un entorn digital, és l'objcetiu d'aquest taller pràctic. Aprofundirem en recursos i eines útils, així con compartirem bones pràctiques en aquest àmbit.

Taller de Turisme EL MONITORATGE DE LES ACCIONS DE PROMOCIÓ PER A L'AVALUACIÓ DE RESULTATS

· Sessió Terres de l'Ebre 15 de novembre, de 10:00 a 13:15 al Campus Terres de l'Ebre de la URV
· Sessió Costa Daurada 29 de novembre, de 10:00 a 13:15 a la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili

Programa i inscripcions aquí #Tatu2023

 

 


Taller de Turisme LAB-IIT: La comunicació de la sostenibilitat a les organitzacions turístiques. Recursos per a una difusió efectiva.

En aquest taller pràctic aprendrem sobre recursos per a una comunicació efectiva del turisme sostenible. Coneixerem perquè resulta rellevant comunicar l'impacte en sostenibilitat de la nostra activitat i de quina manera fer-ho, així com compartirem bones pràctiques en aquest àmbit.

Sessió a Costa Daurada: 8 de juny de 2023 a la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili,
Sessió a Terres de l'Ebre: 15 de juny de 2023 al Campus Terres de l'Ebre de la URV,
De 10:00 a 13:15 hores,

Programa i inscripcions aquí: #tatu2023

 

 

 

 

Labiit
Facilitar pautes per al desenvolupament de mesures orientades a la gestió de fluxos, especialment en períodes d'elevada freqüentació, dels nostres espais i recursos turístics, i actuar en la mobilitat, és l'objectiu d'aquest taller pràctic. Orientarem i donarem indicacions per al desenvolupament de mesures i estratègies que ens permetin una millor gestió dels moviments turístics a la destinació amb una visió sostenible. I coneixerem exemples de regulació dels fluxos turístics a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. 

Taller de Turisme COM DESENVOLUPAR ACCIONS ORIENTADES A LA GESTIÓ DE FLUXOS PER UNA MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA?

Sessió a Costa Daurada 17 de novembre, de 10:00 a 13:15 a la Facultat de Turisme i Geografia de la URV i sessió a Terres de l'Ebre 29 de novembre, de 10:00 a 13:15 al Campus Terres de l'Ebre de la URV.

Més informació i inscripcions #Tatu2021 #gestiovisitantsLABIIT

 


Jornada Labiit 19_10

A la jornada organitzada pel Laboratori d’Innovació i Intel·ligència Turística del Departament d’Innovació Turística d’Eurecat i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, reflexionarem sobre la gestió eficaç dels fluxos de visitants a les destinacions. El nou paradigma dibuixat per la pandèmia posa de manifest la necessitat de revisar l’activitat turística des de les perspectives de la comunicació, la comercialització i la gestió de fluxos, amb una visió sostenible.

Jornada tècnica LA GESTIÓ ÒPTIMA DELS VISITANTS 19 d'octubre de 2021 al TAS Salou

Més informació i inscripcions aquí: #talentLABIITJornada Labiit 2021
La gestió del talent en les empreses i organitzacions turístiques és clau per afrontar els reptes del sector i aconseguir la satisfacció del client/ el millor servei, especialment en el context actual. A través d'experts i casos d'èxit coneixerem les estratègies innovadores, tendències i eines de gestió per potenciar el factor humà en el turisme. Aquesta jornada, organitzada pel LABIIT del departament d'Innovació Turística d'Eurecat i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, està dirigida a empreses turístiques, institucions i gestors dels àmbits públic i privat del sector del turisme i l'oci.

Jornada on-line LA GESTIÓ DEL TALENT EN EL SECTOR TURÍSTIC 25 i 26 de maig

Més informació i inscripcions aquí: #talentLABIIT
 

 

Oferir pautes útils per adaptar l'organització d'un esdeveniment en un àmbit digital és l'objectiu d'aquet taller pràctic. La situació actual derivada de la crisi sanitària i les restriccions que ha portat implícites, han causat la necessitat d'adequació del sector dels esdeveniments a l'entorn virtual. A la formació, organitzada per Eurecat i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, aprendrem sobre eines i recursos que ens orientaran i faciitaran el disseny i organització d'esdeveniments en línia, aprofitant les noves tecnologies que permeten les relacions i comunicacions no presencials.

Taller de turisme on-line L'ORGANITZACIO D'ESDEVENIMENTS DIGITALS. EINES I RECURSOS 25 de novembre

Sessió Terres de l'Ebre de 10:00 a 13:00 i sessió Costa Daurada de 16:00 a 19:00.

Més informació i inscripcions #Tatu2020 #esdevenimentsLABIIT

 

 

LABIIT_NOV20

La indústria dels esdeveniments ha incrementat el seu protagonisme els darrers anys, amb el turisme d'esdeveniments i especialment el turisme MICE, que, prèviament a la pendèmia, es postulava com un dels segments amb un major creixement potencial. Els esdeveniments són generadors de continguts, alhora que formen part de l'estratègia de màrqueting, comunicació i relacions públiques de les empreses i organismes. Per això, la creativitat, l'experiència, la diversitat i la sostenibilitat, es consideren crucials. Des de finals de l'any passar, la pandèmia de la Covid-19 ha causat un gran impacte en el sector, generant nous reptes i també oportunitats d'organitzar esdevenimemts diferents i promoure canvis de dinàmiques. Aquesta jornada, organitzada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i el departament LABIIT del Departament d’Innovació Turística d’Eurecat, està dirigida a empreses turístiques, institucions i gestors dels àmbits púbic i privat del sector del turisme i l'oci.

TENDÈNCIES EN L'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS TURÍSTICS 11 i 12 de novembre a través de GoToWebinar

Informació i inscripcions a #esdevenimentsLABIIT

 
 

En aquest taller del Laboratori d’Innovació i Intel·ligència Turística (LAB-IIT) del Departament d’Innovació Turística d’Eurecat i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona compartirem recursos i eines per facilitar l’adopció dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible en cada tipologia d’activitat turística i la mesura de la seva aplicació. Coneixerem com els ODS de l’Agenda 2030 ens ofereixen oportunitats per afrontar millor els reptes actuals i descobrirem exemples pràctics de la implementació de mesures concretes.

COM IMPLEMENTAR ELS OBJECTIUS DE DESENENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN L’ACTIVITAT TURÍSTICA?

- sessió COSTA DAURADA- 6 d’octubre de 16:00 a 19:15 al Teatre Auditori Salou

Informació i inscripcions: #Tatu2020 #sostenibilitatLABIIT

 

 

Formació Labiit 2020

En aquesta jornada on-line del Laboratori d'Innovació i Intel·ligència Turística (LAB-IIT) del Departament d'Innovació Turística del centre tecnològic Eurecat i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona reflexionarem sobre l'impacte de l'orientació de les activitats turístiques a la sostenibilitat per aprofitar-ne el seu potencial, especialmenr en el context actual i post-pandèmia. Posarem de manifest que l'avaluació de l'impacte de la sostenibilitat esdevé clau per seguir avançant i per valorar els seus resultats en clau de competitivitat.

L'IMPACTE D'IMPLEMENTAR MESURES DE SOSTENIBILITAT EN TURISME 22 de juny d'11.00 a 12:30 i 23 de juny d'11:00 a 12:00.

Informació i inscripcions en aquest enllaç: #sostenibilitatLABIIT

 

Formació Disseny de producte

El primer eix de treball de l'actual Pla Estratègic de Turisme de Catalunya contempla el lliurament d'una experiència turística excepcional. Per tal d'assolir aquest repte, el present curs ofereix als creadors d'xperiències turístiques les eines per poder innovar i afegir valor als productes. D'una manera interactiva i eminentment pràctica, en un format intensiu, els participants podran familiaritzar-se amb eines de màrqueting de valors i intercanviar idees amb altres creadors de producte, així com analitzar casos d'ús.

Disseny de producte: COM CREAR VALORS DINS DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA? 28 de febrer de 2020 de 8:30 a 13:45 hores a l'aula 1.4. de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV.

Més informació i inscripcions al següent enllaç #formacioturismecat

 

Transformació digital

El Laboratori d'Innovació i Intel·ligència Turística (LAB-IIT) del Departament d'Innovació Turística del centre tecnològic Eurecat i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona aprofundim en la temàtica de la digitalització amb un taller pràctic després de la celebració de la jornada "La transformació digital del sector turístic. Estratègia per a l'èxit". Amb aquest taller comprendrem com capturar l'oportunitat de la transformació digital. Aprendrem sobre les palanques clau que s'estan emprent per incrementar les vendes i l'experiència dels clients i coneixerem eines útils per identificar el punt de partida pel que fa a al digitalització de qualsevol organització. Treballarem amb eines, mètriques i exemples que ens permetran posar-nos a treballar immediatament i definir el nostre pla de treball.

Taller GESTIÓ DEL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES ORGANITZACIONS TURÍSTIQUES

- COSTA DAURADA (sessió matí) 18 desembre de 2019 de 10:00 a 13:15 a l'Aula 1.4 de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV: C/ Joanot Martorell, 15 de Vila-seca

- TERRES DE L'EBRE (sessió tarda) 18 desembre de 2019 de 16:00 a 19:15 a l'Aula 112 del Campus Terres de l'Ebre de la URV: Av. Remolins, 13-15 de Tortosa

Més informació i inscripcions en el següent enllaç #transformaciodigitalLABIIT

 

 

LABIIT jornada

En aquesta jornada del Laboratori i Intel·ligència Turística (LAB-IIT) del Departament d'Innovació Turística del centre tecnològic Eurecat i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, coneixerem els darrers avenços tecnoplògics i com incideixen en la transformació digital del sector turístic. Permetrà identificar l'impacte de les noves tecnologies i eines digitals en el sistema turístic i com en podem treure rendiment, a través de casos concrets que s'han adaptat amb èxit a aquest context.

Jornada LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL SECTOR TURÍSTIC. ESTRATÈGIA PER A L'ÈXIT 12 desembre de 2019 al Castell de Vila-seca: C/ del Comte de Sicart, 67.

Pots consultar el programa i inscriure-t'hi a través del següent enllaç #transformaciodigitalLABIIT

 

 

LABIIT logotips

LABIIT jornada

El Laboratori d'Innovació i Intel·ligència Turística (LAB-IIT) del Departament d'Innovació Turística del centre tecnològic Eurecat i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona aprofundim en la temàtica de la participació de la població local en la cadena de valor turística, amb un seminari en el que s'exposarà un cas pràctic per identificar les possibilitats en el desplegament de models per aconseguir aquesta implicació de la societat. Es crearà un espai de reflexió, debat i anàlisi entorn el model de la ciutat de Barcelona i els processos de participació en turisme; a través de la visió estratègica que aportaran els diversos ponents.

Seminari EL MODEL DE BARCELONA: UN EXEMPLE INSPIRADOR DE LA PARTICIPACIÓ EN TURISME 26 de setembre de 2019 de 10:00 a 13:00 a l'Aula Magna de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV.

Pots consultar el programa a través de l'enllaç següent: #turismeresponsableLABIIT

Visiona els vídeos de la jornada aquí

 

 

LABIIT logotips

LABIIT jornada

El Laboratori d'Innovació i Intel·ligència Turística (LAB-IIT) del Departament d'Innovació Turística del centre tecnològic Eurecat i el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, organitzem una jornada en la que es presentaran estratègies i experiències impulsades per aconseguir la implicació de la població local en la cadena de valor turística. Es coneixeran iniciatives del sector públic i privat per donar resposta a les necessitats del turistes i de la població de les destinacions a través d'accions i programes integrals amb la participació de tots els agents.

Jornada PARTICIPACIÓ DE LA POBLACIÓ LOCAL EN LA CADENA DE VALOR TURÍSTICA. COM CONSEGUIR-HO? 30 de maig de 2019 a l'Aula Magna de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV.

Pots consultar el programa a través d'aquest enllaç: turismeresponsableLABIIT

Visiona els vídeos de la jornada aquí

Vols alguna proposta personalitzada?

Cultura, natura, gastronomia, vi, activitats a la platja o a l'interior...
T'ho posem fàcil!

CONTINUA LLEGINT

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
evden eve nakliyat ev eşyası depolama şehirler arası nakliyat

Agenda

Què necessites?