El Pla de Santa Maria

Während Jahrhunderten hinterließen die Zisterziensermönche ihre Spuren in der Verwaltung und Nutzung der Ländereien im Hinterland der Costa Daurada. Die folgende Route gehört zu den besten Vorschlägen, wenn man einzigartige Landstriche mit Weinbergen, aber auch mit Kornfeldern sehen möchte. Je nach Jahreszeit sieht man wogende Weizenfelder und goldgelbes Getreide.

Eeuwenlang lieten de Cisterciënzer monniken hun sporen achter in het beheer en de exploitatie van het achterland van de Costa Daurada. Het volgende traject  is een van de beste voorstellen voor een ontdekkingstocht naar unieke landschappen met kleurrijke wijngaarden en velden met gouden tarwearen, afhankelijk van het seizoen.

For centuries, the Cistercian monks left their mark on the management and exploitation of the interior lands on the Costa Daurada. The following route is one of the best proposals to discover unique lands with vineyards, but also with fields filled with cereals that, according to the time of the year, give you landscapes with seas of wheat and golden cereals.

Pendant des siècles, les moines cisterciens se consacrèrent à la gestion et à l’exploitation des terres d’intérieur de la Costa Daurada. La route suivante est l’une des meilleures propositions pour découvrir un terroir unique avec des vignobles, mais également des champs de céréales que, selon la période de l’année, offrent des mers de blé et de céréales dorées.

Durante siglos, los monjes del Císter dejaron huella en la gestión y explotación de las tierras de interior de la Costa Daurada. La siguiente ruta es una de las mejores propuestas para descubrir tierras únicas de viñedos, pero también con campos repletos de cereales que, en función de la época del año, te regalan paisajes de mares de trigo y cereales dorados.

Durant segles els monjos del Cister van deixar petjada en la gestió i explotació de les terres d’interior de la Costa Daurada. La següent ruta, és una de les millors propostes per descobrir terres úniques amb vinyes, però també amb camps farcits de cereals que, segons l’època de l’any, et regalen paisatges amb mars de blat i cereals daurats.

GR175, Цистерцианский путь, — не просто тропа: это настоящая цепь, связывающая три основных цистерцианских монастыря Каталонии, путеводитель по истории его деревень, дорога через земли, на которых лежит отпечаток человеческого следа в одних местах, и совершенно дикую природу — в других, дегустация самобытной кухни, тесно связанной с землёй и характером народов, которые населяют и любят этот ландшафт.

De GR175, de Cisterciënzerroute is veel meer dan een pad: het is de verbinding tussen de drie belangrijkste cisterciënzerkloosters van Catalonië, de rode draad in de geschiedenis van de bevolking, de benadering van een land dat op sommige plaatsen door de mens is gevormd en van de wilde natuur, het proeven van een authentieke gastronomie geworteld in het land en het contact met de mensen die er leven en die van deze landschappen houden.

Der GR175 Weitwanderweg, die Route der Zisterzienser, ist viel mehr als ein Pfad: es ist die Verbindung zwischen den drei wichtigsten Zisterzienserklöstern Kataloniens – der Faden, um die Geschichte seiner Dörfer kennenzulernen, um sich an einigen Orten einer von Menschenhand modellierte Landschaft oder einer wilden Landschaft zu nähern; um eine authentische, landestypische Küche im Kontakt mit den Menschen, die hier leben und das Land lieben, zu geniessen.

The GR175 Long Distance Trail, the Cistercian Route, is much more than a path: it is the link between the three most important Cistercian monasteries of Catalonia - the thread to learn about the history of its villages, to approach in some places a man-made landscape or a wild landscape; to enjoy an authentic local cuisine in contact with the people who live here and love the land.

Què necessites?