TERRES DE L'EBRE: DE NATUUR IN ZUIVERE STAAT

Birdwatching Delta de l'Ebre

Misschien weet je niet dat Terres de l'Ebre zich in de voorste gelederen bevindt van de paradijzen op de wereld. De regio werd in feite in 2013 door de UNESCO geregistreerd als mondiaal Biosfeerreservaat, een internationale onderscheiding die het gebied erkent als een natuurlijke omgeving die uniek is op de wereld. Deze certificering geeft extra waarde aan een land waar landbouwers, veehouders, vissers en kunstenaars een middel van levensonderhoud en een bron van inspiratie vonden in de natuurlijke hulpbronnen, evenals een modus vivendi die geleid heeft tot gebruiken, feesten en een van de bijzonderste gastronomieën van  Catalonië. We belichten de drie natuurgebieden die deel uitmaken van dit aardse paradijs!

Wat hebt u nodig?