Bases subvencions

Per a més informació consulteu les bases específiques disponibles a:

Seu electrònica de la Diputació de Tarragona

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROGRAMES CONCRETS I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

A qui van adreçades?

Als ajuntaments, patronats i oficines de turisme municipals i dels consells comarcals que realitzin actuacions per promoure les marques turístiques Costa Daurada i Terres de l’Ebre.

Què es vol aconseguir?

Promoure la difusió dels recursos turístics del territori i incentivar les actuacions conjuntes entres dos o més ens locals.

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’ACCIONS DE DIFUSIÓ DELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS I ARTESANS DE QUALITAT

A qui van adreçades?

Als ens de dret públic (ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades i cambres de comerç), les seves entitats dependents (organismes autònoms i empreses públiques) i altres ens públics associatius (mancomunitats i consorcis) de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre, així com les entitats privades sense ànim de lucre i les cooperatives, de la Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre.

Què es vol aconseguir?

Fomentar i difondre la riquesa i pluralitat gastronòmica i artesanal de les comarques tarragonines mitjançant ajuts econòmics a accions de promoció.

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DEL PREMI JORDI CARTANYÀ

A qui van adreçades?

A persones físiques i entitats públiques i privades.

Què es vol aconseguir?

Premiar les millors iniciatives de promoció turística del litoral i de l’interior de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre.

Què necessites?