Natura Altres paratges

Riu Gaià- Albereda de Santes Creus

Espai de 9 ha situat a la riba esquerra del riu Gaià, al municipi d’Aiguamúrcia, que destaca per ser l’única mostra representativa de vegetació de ribera del migjorn de Catalunya. Aquesta espectacular massa arbòria d’àlbers en contacte amb una omeda i una salzeda conserva, a més, una de les millors mostres faunístiques dels sistemes riberencs mediterranis meridionals, on les espècies com el conill, l’esquirol, la guineu, la cuereta blanca, cuereta torrentera, la salamandra i la serp d’aigua són les més comunes.

Telèfon977638329, Mòbil977608560

Què necessites?