Natura Altres paratges

Ancosa- Montagut

Conjunt orogràfic plegat de falles calcàries en totes les direccions que forma part del Bloc del Gaià. Presenta l’interès de reunir en un mateix espai, junt amb els elements mediterranis, alguns elements submediterranis propis de les terres més humides, com per exemple les joncedes. La fauna es caracteritza pel predomini d’espècies mediterrànies amb altres tan interessants com el coleòpter endèmic de la serra i altres mol·luscs i heteròpers.

Telèfon977608560

Què necessites?