Fassina Balanyà

La Conca de Barberà es tierra de viñas y la Fassina Balanyà es una pequeña fábrica que se dedicaba a la destilación de aguardiente a partir de la uva. Tendréis que estar atentos ya que, una vez finalizada la visita, pordréis jugar al Juego de la Fassina.

La Conca de Barberà es tierra de viñas y la Fassina Balanyà es una pequeña fábrica que se dedicaba a la destilación de aguardiente a partir de la uva. Tendréis que estar atentos ya que, una vez finalizada la visita, pordréis jugar al Juego de la Fassina.

La Conca de Barberà és terra de vinyes i la Fassina Balanyà és una petita fàbrica que es dedicava a la destil·lació d’aiguardent a partir de la brisa del raïm.Haureu d’estar atents ja que, acabada la visita, podreu jugar al Joc de la Fassina.

 

La Conca de Barberà és terra de vinyes i la Fassina Balanyà és una petita fàbrica que es dedicava a la destil·lació d’aiguardent a partir de la brisa del raïm.Haureu d’estar atents ja que, acabada la visita, podreu jugar al Joc de la Fassina.

 

De quoi avez-vous besoin?